НОВО - ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ

ОФЕРТА ЗА ЕДНОКРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ

ПОЧИСТВАНЕТО ВКЛЮЧВА ПРАХОСМУЧЕНЕ И ИЗМИВАНЕ СЪС СЕДЛОВА ПОДОПОЧИСТВАЩА МАШИНА.

 


Цени на различни видове почистване:

Прахосмучане - 1-4 дк - 0,20 лв. на кв.м

Метене с метачна машина - 1-4 дк - 0,15 лв. на кв.м

Миене със седлова машина - 1-4 дк - 0,10 лв. на кв.м


Цени на цялостно почистване.

Прахосмучане и машинно миене - 1-2 дк - 350 лв. без ДДС

Прахосмучане и машинно миене - 2-4 дк - 450 лв. без ДДС

Прахосмучане и машинно миене - 4-6 дк - 600 лв. без ДДС

 

В тези цена са включени труд, материали, машини и др.

Контрол и консултации по почистващата дейност се извършват от наш екип.

*Забележка: За абонаментно почистване цени по договаряне.